Leurs Korenfestival op 26 juni

Diverse koren uit Etten-Leur en omgeving zijn uitgenodigd om deel te nemen waaronder het Variakoor. Wil je ons zien en horen ? We treden om 13.30 uur op in het Heerma van Voss plantsoen en om 15.00 uur in het park Schoenmakershoek. Dan hopen wij in het zonlicht te staan.